Groundbreaking event aims to close gender gap in Vietnam tech industry

A pioneering event for local women hopes to bridge the gender gap in software development industry in Vietnam.

RailsGirls will be held on June 27 and 28 in Đà Nẵng city. The two day free course will teach participants how to create web applications based on Ruby on Rails, and will feature hands on learning and mentorship opportunities.

This is the first event of its kind in Vietnam. Founder Trung Le, an Australian based, Vietnamese developer for Australian start-up Envato, hopes it will be an example for other cities around the country.

Trung Le is a long time advocate of technology and software development in Vietnam. In 2012 he founded the Vietnam Ruby Group (http://ruby.org.vn) for Vietnamese developers. The group now has more than 1800 members and is involved in many projects, such as the Vietnamese version of ruby-lang.org and Ruby Meetup Events in Ho Chi Minh city and Hanoi.

"There is a lot of potential and talent in the technology industry in Vietnam. As Vietnam gets closer to the world, we need to create a safer environment and opportunities for women in the country” says Trung.

“I founded this event to help female developers improve their skills, grow their network, and create a community of support that can last through their career."

Pictured: Trung leading other developer workshops in Vietnam.

The event is being supported by international technology businesses like Github and Envato.

“Envato is proud to support RailsGirls in Vietnam,” says Venessa Paech, global PR and Communications Manager for Envato, which has over five million users worldwide.

“Our mission is to help creative people develop their skills and earn a living online. Diversity is important to us - gender should never be a barrier. We’re impressed by the growing start-up scene in Vietnam and are excited about meeting and working with new entrepreneurs in the region.”

Envato Market has 3500 Vietnamese customers and there are more than 300 Vietnamese ‘authors’ who use the Envato to create digital products for other businesses to purchase, including two Vietnamese authors who have each earned over $1 million (US).

Spokesperson

Một sự kiện đi đầu dành cho các bạn nữ với mong muốn để rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng giới tính trong ngành công nghiệp phần mềm tại Việt Nam.

Sự kiện RailsGirls (http://railsgirls.com/da-nang) sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 6. Khóa học miễn phí 2 ngày sẽ trang bị cho học viên kiến thức để tạo những ứng dụng nền tảng web dựa trên công nghệ Ruby On Rails hiện đang rất phổ biến trên thị trường. Ngoài ra học viên còn có cơ hội được thực tập và trải nghiệm với những công cụ học tân tiến nhất với sự giúp đỡ của các chuyên gia hàng đầu ở nhà.

Đây là loại hình lần đâu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Anh Lê Trung, người sáng lập và cũng là lập trình viên Úc gốc Việt đang làm việc tại cty Envato, với hi vọng sẽ nhân rộng mô hình này cho các thành phố khác trên khắp cả nước.

Lê Trung là trong những người có tâm huyết về công nghệ và phần mềm tại Việt Nam. Năm 2012, anh thành lập tổ chứ Ruby Việt Nam cho các lập trình viên ở nhà quan tâm về ngôn ngữ Ruby. Nhóm hiện đã có trên 1800 thành viên trải rộng khắp các tỉnh thành, và cũng khởi tạo ra nhiều dự án cộng đồng như phiên bản địa hoá của trang chủ ruby-lang.org hay các sự kiện gặp mặt tại TPHCM và Hà Nội.

Anh Trung chia sẻ “Tôi nhận thấy những bước chuyển mình của Việt Nam trong ngành công nghệ trong những năm gần đây khi chúng ta hội nhập với thế giới, chúng ta cần tạo ra một môi trường an toàn và lành mạnh để khuyến khích các bạn trẻ nữ định hướng ngành phần mềm là nghề nghiệp của tương lai.”

“Tôi tạo ra sự kiện lần này với mong muốn được giúp đỡ các bạn lập trình viên nữ phát triển thêm các kỹ năng liên quan đến kỹ thuật, mở rộng quan hệ và cuối cùng là tạo ra một cộng đồng chống lưng cho các bạn trong định hướng về nghề nghiệp.”

Sự kiện được tài trợ bới hai công ty công nghệ hàng đầu thế giới là GitHub và Envato.

“Envato hân hạnh tài trợ chương trình RailsGirls Workshop của tổ chức Ruby Girls Vietnam” - cô Venessa Paech, đại diện PR và Trưởng đại diện truyền thông toàn cầu của Envato (cty hiện có trên 5 triệu số người dùng trên toàn cầu) chia sẻ.

“Nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là giúp các cá thể sáng tạo phát triển kỹ năng để có thể kiếm sống bằng mạng. Tính đa dạng rất quan trọng với chúng tôi - giới tính sẽ không bao giờ là một rào cản. Chúng tôi rất ấn tượng với tốc độ tăng trưởng của giới khởi nghiệp tại Việt Nam và mong muốn được gặp và làm việc với các doanh nghiệp trong nước.”

Sản phẩm Envato Market hiện có trên 3500 khách hàng Việt Nam và có trên 300 tác giả người Việt đang tạo ra các sản phẩm kỹ thuật số bán cho các doanh nghiệp, trong số đó có 2 tác giả cấp ‘Power Elite' (cấp độ cao nhất) với doanh thu trên 1 triệu USD.

Download PDF
Download PDF
About Envato

Location: Headquarters in Melbourne, Australia. Team located around the world.

What Is Envato?

Founded in 2006, Envato is the world’s leading community for creative assets and creative people.

The network includes Envato Market, Envato Studio, Envato Tuts+ and Envato Elements.

A community of more than ten million people worldwide buy and sell creative assets on Envato Market with total community earnings exceeding $750 million. Millions of students have taken video courses and free tutorials on the Envato Tuts+ education network and Envato Studio connects people with hand picked freelancers to complete their creative projects. Envato Elements is a subscription service with millions of ready-to-use graphic templates, fonts and assets available for unlimited download.